ทำอย่างไรหากเครดิตไม่ดี
“เช่าซื้อ (Hire Purchase)” และ“ลีสซิ่ง (Leasing)” คืออะไร
เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ายนิดเดียว
ข้อควรรู้ เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

 

 
เงินต้น  ดอกเบี้ย
คิดง่ายนิดเดียว
 
    สัญญาเช่าซื้อ และลีสซิ่ง นอกจากจะแตกต่างในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ในวันที่สัญญาครบกำหนดแล้ว ยังมีการคิดดอกเบี้ยคนละแบบ กล่าวคือ สัญญาเช่าซื้อจะคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ หรือ Flat rate โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นที่คงที่ตลอดอายุสัญญา ส่วน ลีสซิ่งนั้น ดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นที่ลดลงในแต่ละงวด ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดลดลงไปด้วย หรือที่เรียกว่า ดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) อ่านเพิ่มเติม ดอกเบี้ยอัตราคงที่ และดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก
 
คิดยังไงนะ ! ดอกเบี้ยอัตราคงที่ และ ดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก 
 
--------------------
 
ตัวอย่าง การคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อเช่าซื้อ และลีสซิ่ง
 
สมมติว่า เราอยากได้รถยนต์ราคา 500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี
สัญญาเช่าซื้อ - ดอกเบี้ยในอัตราคงที่ หรือ Flat rate
กำหนดให้ผ่อน 2 ปี เท่ากับ 24 งวด

วิธีคิด
1.    คำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
       = 500,000 x 12% x 2 ปี
       = 120,000 บาท

2.  คำนวณเงินผ่อนต่องวด
       = (500,000 + 120,000) ÷24
       = 25,834 บาทต่องวด

สรุป เราต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่ากับ 500,000+120,000   = 620,000 บาท โดยทยอยผ่อนเดือนละ 25,834 บาท
 

 

322/1 ซ.อินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 l โทร : 02-276-2328 l แฟกซ์ : 02-276-2329 l อีเมลล์ : carchillchill@hotmail.com