ทำอย่างไรหากเครดิตไม่ดี
“เช่าซื้อ (Hire Purchase)” และ“ลีสซิ่ง (Leasing)” คืออะไร
เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ายนิดเดียว
ข้อควรรู้ เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

 

 
“เช่าซื้อ (Hire Purchase)”
และ“ลีสซิ่ง (Leasing)”

คืออะไร
 
 
 
        การจัดการทางการเงินที่ดี คือ การมีเงินพอใช้ในกรณีจำเป็น แต่ถ้าหากเรามีเงินไม่พอที่จะซื้อสินค้าหรือสิ่งที่เราต้องการ และมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือใช้ เราสามารถใช้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ หรือ ลีสซิ่งได้ เพื่อให้ได้สินค้านั้นมาใช้ก่อน โดยที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของ

        การเช่าซื้อหรือลิสซึ่ง เป็นสินเชื่อที่ทำให้เราได้สินค้า เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เป็นต้น มาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อขยายธุรกิจของเรา โดยที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น และไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนใหญ่ในคราวเดียวแต่ค่อย ๆ จ่ายตามกำลังเงินที่มี แถมยังไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรืออีกนัยหนึ่ง วิธีนี้มีลักษณะคล้ายกับการเช่าสินค้ามาใช้นั่นเอง
 

 

322/1 ซ.อินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 l โทร : 02-276-2328 l แฟกซ์ : 02-276-2329 l อีเมลล์ : carchillchill@hotmail.com