ทำอย่างไรหากเครดิตไม่ดี
“เช่าซื้อ (Hire Purchase)” และ“ลีสซิ่ง (Leasing)” คืออะไร
เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ายนิดเดียว
ข้อควรรู้ เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

 

 
ทำอย่างไร
หากประวัติเครดิจไม่ดี
 
กรณีที่ท่านมีประวัติข้อมูลเครดิตไม่ดี มีการค้างชำระ หรือผิดนัดชำระ ควรรีบแก้ไข ดังนี้
  • ติดต่อสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้ เพื่อชำระหนี้ที่ค้างให้เสร็จสิ้น แต่หากมีหนี้คงค้างจำนวนมาก ควรเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้
 
 
  • เริ่มสร้างประวัติสินเชื่อใหม่ โดยการสร้างวินัยที่ดี ชำระหนี้ให้ตรงเวลา ไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก เพราะทุกความเคลื่อนไหวในการชำระหนี้ของท่าน จะถูกจัดเก็บไว้เป็นประวัติเครดิตของท่าน

 

        แม้จะไม่สามารถลบประวัติเครดิตที่ไม่ดีออกได้ในทันทีทันใด แต่อย่าเพิ่งท้อถอย เพราะข้อมูลการชำระหนี้ใหม่ที่ดีจะค่อย ๆ ทยอยเข้าไปแทนที่ประวัติไม่ดี มากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุด ประวัติสินเชื่อที่ไม่ดีก็จะหายไปจากฐานข้อมูลของท่าน และหลังจาก 3 ปีไปแล้ว ท่านก็จะกลับมาเป็นคนที่มีประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้ง 
 

 

322/1 ซ.อินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 l โทร : 02-276-2328 l แฟกซ์ : 02-276-2329 l อีเมลล์ : carchillchill@hotmail.com